Công ty chứng khoán là gì? Danh sách 70 công ty chứng khoán ở Việt Nam

Việt Nam hiện nay có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ chứng khoán cho khách hàng. Để có thể bắt đầu giao dịch và đầu tư chứng khoán cẩn phải hiểu về công ty chứng khoán là gì?, đặc điểm của công ty chứng khoán và danh sách 70 công ty chứng khoán ở Việt Nam để giúp Nhà đầu tư dễ dàng chọn lựa công ty uy tín để tạo tài khoản tham gia đầu tư chứng khoán.

Videos nên mở tài khoản chứng khoán công ty nào tốt tại Hà Nội và Sài Gòn?

I. Công ty chứng khoán là gì?

1. Khái niệm về công ty chứng khoán

Trong Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC có định nghĩa về khái niệm công ty chứng khoán là gì?. Theo đó, Công ty chứng khoán là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Một vài thương hiệu công ty chứng khoán tại Việt Nam
Một vài thương hiệu công ty chứng khoán tại Việt Nam

Các công ty chứng khoán được hoạt động dưới sự kiểm soát của Luật chứng khoán và một số quy định khác của pháp luật Việt Nam. Công ty chứng khoán được hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty TNHH đều được.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư thực hiện các nghiệp vụ theo quy định tại Điều 60, Điều 61 Luật Chứng khoán.

2. Đặc điểm của công ty chứng khoán tại Việt Nam

Các công ty chứng khoán được xem là một tổ chức tài chính trung gian. Tổ chức tài chính là khái niệm để chỉ những tổ chức thực hiện chức năng dẫn nguồn vốn từ người có tới người cần. Chức năng dẫn vốn này không thực hiện trực tiếp mà thông qua người thứ 3 đó là các tổ chức tài chính.

Công ty chứng khoán sẽ có nhiệm vụ thu xếp các hoạt động giao dịch trên cho khách hàng. Tất nhiên các công ty này sẽ nhận được hoa hồng trong mỗi lần giao dịch chứng khoán giữa các bên.

Công ty chứng khoán chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban chứng khoán nhà nước
Công ty chứng khoán chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban chứng khoán nhà nước

Công ty chứng khoán hoạt động kinh doanh phải có điều kiện. Để tiến hành kinh doanh, công ty chứng khoán phải là một thành viên của Sở giao dịch và tất nhiên khi tiến hành kinh doanh công ty đó phải hội tụ đủ hết những điều kiện, quy định và điều kiện tiên quyết là phải đăng ký kinh doanh chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán.

Một số quy định để một công ty chứng khoán được cấp phép:

  • Phương án kinh doanh của công ty phải phù hợp với từng mục tiêu phát triển ngành chứng khoán;
  • Về cơ sở vật chất thì công ty phải trang bị hết những trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc kinh doanh chứng khoán;
  • Mức vốn pháp lý tối thiểu theo quy định của từng ngành nghề kinh doanh;
  • Ban lãnh đạo của công ty chứng khoán và những nhân viên kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề.

Công ty chứng khoán là một tổ chức kinh doanh hoạt động chịu sự kiểm soát của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Tất cả các hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán đều bị kiểm soát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền và Hiệp hội chứng khoán sở tại.

Ủy ban chứng khoán nhà nước là cơ quan quản lý các công ty chứng khoán
Ủy ban chứng khoán nhà nước là cơ quan quản lý các công ty chứng khoán

Các công ty chứng khoán hiện nay đều lấy hoạt động tự doanh là nòng cốt và quan trọng. Tuy nhiên do hoạt động tự doanh và môi giới chứng khoán thường xuyên xảy ra xung đột lợi ích nên nhà nước quy định các công ty phải thực hiện những chức năng đó ở những bộ phận riêng biệt.

Tự doanh chứng khoán được hiểu là một công ty chứng khoán bất kỳ có thể tiến hành các giao dịch mua bán cổ phiếu. Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán vẫn được kiểm soát bởi các cơ chế của Sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC.

3. Tìm hiểu vai trò của công ty chứng khoán

a. Vai trò đối với doanh nghiệp

IPO hay Initial Public Offering là doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. IPO của doanh nghiệp là một hoạt động nhằm huy động vốn, tất cả các hoạt động này đều được thực hiện qua một bên trung gian đó chính là các công ty chứng khoán. Trong các thương vụ IPO của doanh nghiệp, công ty chứng khoán đóng vai trò tư vấn, bảo lãnh phát hành nhằm đảm bảo các giao dịch mua bán diễn ra thuận lợi.

Các công ty chứng khoán hỗ trợ doanh nghiệp IPO
Các công ty chứng khoán hỗ trợ doanh nghiệp IPO

b. Đối với cá nhân là những nhà đầu tư

Một trong những bước đầu tiên để các nhà đầu tư tiến hành giao dịch trên sàn chứng khoán chính là phải có tài khoản giao dịch chứng khoán. Những tài khoản chứng khoán này sẽ được mở tại các công ty chứng khoán.

Công ty chứng khoán cũng có vai trò cung cấp các bản đánh giá, báo cáo tài chính về tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp để từ đó cho các nhà đầu tư một cái nhìn tổng quan trước các quyết định đầu tư.

Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán
Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán

c. Đối với thị trường chứng khoán

Công ty chứng khoán là đơn vị trung gian nhưng cũng là đơn vị và thành phần không thể thiếu để cấu thành nên thị trường chứng khoán. Trên thị trường sơ cấp, vai trò của các công ty chứng khoán đối với doanh nghiệp IPO chính là phát hành và định giá cổ phiếu tại lần đầu tiên chào bán.

Trên thị trường thứ cấp, vai trò của công ty chứng khoán là điều tiết thị trường thông qua các hoạt động tự doanh bao gồm cả việc tăng thu nhập cho chính công ty họ bằng cách tạo giá trị thanh khoản, điều tiết giá cổ phiếu.

Công ty chứng khoán hỗ trợ giao dịch và điều tiết cổ phiếu
Công ty chứng khoán hỗ trợ giao dịch và điều tiết cổ phiếu

d. Đối với cơ quan quản lý

Các cơ quan quản lý phải có chức năng quan sát thị trường chứng khoán và thực hiện những điều chỉnh hợp lý tuân theo các quy định hiện hành của Luật chứng khoán và những cơ quan Nhà nước. Các hoạt động này của cơ quan quản lý một phần dựa vào những thông tin về thị trường chứng khoán được cung cấp bởi những công ty chứng khoán.

Các thông tin được công ty chứng khoán cung cấp có thể là thông tin về các cổ phiếu, thông tin giao dịch, cổ tức, dữ liệu về ngành và doanh nghiệp. Công ty chứng khoán sẽ phải kết hợp với các cơ quan quản lý để hạn chế hoặc ngăn chặn các hành vi sai trái trên thị trường chứng khoán do những cá nhân hoặc tổ chức có thể gây ra.

Các công ty chứng khoán hỗ trợ Ủy ban chứng khoán ngăn chặn các hành vi xấu trên thị trường
Các công ty chứng khoán hỗ trợ Ủy ban chứng khoán ngăn chặn các hành vi xấu trên thị trường

Công ty chứng khoán có thể được xem là một chế tài quan trọng trên thị trường chứng khoán. Qua một số tổng hợp và phân tích của chúng tôi về khái niệm thế nào là công ty chứng khoán, kèm theo đó là đặc điểm cũng như vai trò của một công ty chứng khoán, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho khán giả những cái nhìn tổng quát nhất về thị trường chứng khoán.

Đặc biệt Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán tại VPS nhập mã giới thiệu 6327 hoặc K255 sẽ được sử dụng phần mềm robot chứng khoán Dstock, sản phẩm này giúp nâng cao hiệu quả đầu tư chứng khoán, giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi nhuận đầu tư chứng khoán.

II. Danh sách 70 công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

Nhà đầu tư có thể tham khảo về danh sách 70 công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay, ngoài ra nhà đầu tư có thể tham khảo thêm bài viết “Nên mở tài khoản chứng khoán tại công ty nào?“:

STT Tên công ty Website Cách mở tài khoản
1 Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình https://www.abs.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/huong-dan-mo-tai-khoan-chung-khoan-an-binh-abs/
2 Công ty TNHH chứng khoán ACB https://www.acbs.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-acb-acbs-online/
3 Công ty cổ phần chứng khoán Agribank https://agriseco.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-agribank-online/
4 Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương https://apec.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-apec-aps-online/
5 Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha https://apsc.vn/  
6 Công ty Cổ phần chứng khoán APG https://www.apsi.vn/  
7 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI          https://www.ssi.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-ssi-online-ekyc/
8 Công ty Cổ phần chứng khoán Asean https://www.aseansc.com.vn/  
9 Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh https://www.bmsc.com.vn/  
10 Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam https://www.bsc.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-bsc-online-bidv/
11 Công ty Cổ phần chứng khoán Beta https://www.bsi.com.vn/  
12 Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt https://bvsc.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-bao-viet-bvsc/
13 Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á https://www.dag.vn/  
14 Công ty Cổ phần chứng khoán Đà Nẵng https://www.dsc.com.vn/  
15 Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam https://www.dnse.com.vn/  
16 Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Việt https://www.dvsc.com.vn/  
17 Công ty Cổ phần chứng khoán FPT https://www.fpts.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-fpt-fpts-online/
18 Công Ty Chứng Khoán Yuanta https://yuanta.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-yuanta-online/
19 Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng https://haseco.vn/  
20 Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình http://www.hbse.com.vn/  
21 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS          https://www.vps.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/mo-tai-khoan-chung-khoan-online/
22 Công ty Cổ phần chứng khoán Hồ Chí Minh https://www.hsc.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-hsc-online-o-dau/
23 Công ty Cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam https://hvsvn.com/  
24 Công ty cổ phần chứng khoán VIX https://vixs.vn/  
25 Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia https://www.irs.com.vn/  
26 Công ty cổ phần chứng khoán BOS          https://bos.vn/  
27 Công ty Cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam https://gtjai.com.vn/  
28 Công ty Cổ phần chứng khoán Nhật Bản http://www.japan-sec.vn/  
29 Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam https://kisvn.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/mo-tai-khoan-chung-khoan-kis-online-bang-ekyc/
30 Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset https://www.masvn.com/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-mirae-asset-online/
31 Công ty TNHH MTV chứng khoán MayBank Kim Eng https://www.maybank-kimeng.com.vn/  
32 Công ty Cổ phần chứng khoán MB https://mbs.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-mbs-online-ekyc/
33 Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS https://www.aisec.com.vn/  
34 Công ty TNHH chứng khoán NH Việt Nam https://nhsv.vn/  
35  Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam https://www.kbsec.com.vn/  
36 Công ty Cổ phần chứng khoán quốc gia https://www.nsi.com.vn/  
37 Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank http://www.nvs.vn/  
38 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest https://www.eves.com.vn/  
39 Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree https://www.pinetree.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-pinetree-online/
40 Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall http://wss.com.vn/  
41 Công ty Cổ phần chứng khoán Phú Hưng https://www.phs.vn/  
42 Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong https://www.tpbs.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-tpbank-online-tps/
43 Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu Khí https/www.psi.vn  
44 Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers https://sbsi.vn/  
45 Công ty Cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín  http://www.sbsc.com.vn/  
46 Công ty Cổ phần chứng khoán SaiGonbank – Berjaya http://www.sbbs.com.vn/  
47 Công ty Cổ phần chứng khoán SHB https://www.shs.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/huong-dan-mo-tai-khoan-chung-khoan-shs/
48 Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội https://www.shs.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/huong-dan-mo-tai-khoan-chung-khoan-shs/
49 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest http://https/www.sisi.com.vn  
50 Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt http://www.lvs.com.vn/  
51 Công ty TNHH chứng khoán Shinhan Việt Nam https://shinhansec.com.vn/  
52 Công ty TNHH chứng khoán Kỹ Thương https://www.tcbs.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-techcombank-tcbs/
53 Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công https://www.tcsc.vn/  
54 Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt https://www.tvs.vn/  
55 Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt http://www.tvsc.vn/  
56 Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt https://tvsi.com.vn/  
57 Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam https://www.vcbs.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-vietcombank-vcbs/
58 Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt https://www.vcsc.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-ban-viet-vcsc/
59 Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt https://vdsc.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-rong-viet-online/
60 Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt https://www.vfs.com.vn/  
61 Công ty Cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam http://www.vics.vn/  
62 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát https://www.apsi.vn/  
63 Công ty Cổ phần chứng khoán quốc tế Việt Nam https://www.vise.com.vn/  
64 Công ty Cổ phần chứng khoán kiến thiết Việt Nam https://vncsi.com.vn/  
65 Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT https://www.vndirect.com.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-cai-dat-phan-mem-chung-khoan-vndirect/
66 Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan https://funan.com.vn/vi  
67 Công ty Cổ phần chứng khoán Việt https://vietsc.vn/  
68 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng http://www.gls.vn/  
69 Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Tín https://www.viet-tin.com/  
70 Công ty Cổ phần chứng khoán ngân hàng Công thương Việt Nam http://www.cts.vn/ https://chungkhoanlagi.vn/cach-mo-tai-khoan-chung-khoan-cts-vietinbank/

Tổng hợp tất cả những thông tin chia sẻ về danh sách 70 công ty chứng khoán ở Việt Nam hy vọng mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn đăng ký tài khoản tại nơi uy tín để giao dịch chứng khoán. Hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán khác của chúng tôi như phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Youtube chứng khoán,… hãy truy cập website chungkhoanlagi.vn hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *