Quy định về bản quyền chungkhoanlagi.com

Chungkhoanlagi.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung đã và sẽ phát hành, nội dung của chúng tôi đã được bảo hộ và đảm bảo quyền tác giả. Bản quyền chungkhoanlagi.com đã được chúng tôi thực hiện đầy đủ pháp lý.

Chúng tôi không cho phép không được phép sử dụng nội dung trên Chứng khoán là gì vào mục đích thương mại như in ấn, kinh doanh và mục đích thương mại khác.

Đặc biệt thương hiệu chứng khoán là gì đã được chúng tôi đăng ký với mã đơn 4-2021-35038 với cục sở hữu trí tuệ, nếu sử dụng trái phép hình ảnh của chúng tôi sẽ phải chịu các vấn đề pháp lý.

Nhãn hiệu chứng khoán là gì đã được đăng ký với cục sỡ hữu trí tuệ
Nhãn hiệu chứng khoán là gì đã được đăng ký với cục sỡ hữu trí tuệ

Mọi người được phép sử dụng lại nội dung nhưng không đước phép chỉnh sửa nội dung của chúng tôi.

Chungkhoanlagi.com là thành viên của kênh Youtube Chứng khoán là gì. Do đó mọi videos chúng tôi sử dụng của kênh đều là hợp pháp.

Bản quyền chungkhoanlagi.com đã được đăng ký nhãn hiệu
Bản quyền Chungkhoanlagi.com đã được đăng ký nhãn hiệu

Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng “Nguồn bài viết từ Chứng khoán là gì” và và kèm theo đường link tới bài viết gốc của chúng tôi.

Nếu không tuân thủ các quy tắc trên khi sử dụng lại các bài viết từ Chứng khoán là gì, chúng tôi buộc lòng phải report site của bạn lên Google DMCA.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng chungkhoanlagi.com.

Lời kết: chúng tôi rất mong các bạn tôn trọng bản quyền chungkhoanlagi.com. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi đóng góp và ý kiến của các bạn.