Công ty chứng khoán là gì? Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của công ty chứng khoán?

Công ty chứng khoán có lẽ là cụm từ đã quá quen thuộc trong đời sống hiện đại ngày nay. Vậy thực chất công ty chứng khoán là gì? Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của công ty chứng khoán là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết ngay dưới đây để có cho mình thông tin chính xác nhất.

1. Khái niệm công ty chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán là gì? Khái niệm công ty chứng khoán đã được quy định rất rõ ràng trong QĐ số 27/2007/QĐ-BTC. Cụ thể, công ty chứng khoán có thể hiểu là một tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức quản lý tài sản. Hoặc ngân hàng đầu tư có thực hiện các nghiệp vụ theo như quy định tại Luật chứng khoán như tư vấn và quản lý các danh mục đầu tư chứng khoán.

Công ty chứng khoán là gì? vai trò của công ty chứng khoán
Công ty chứng khoán là gì? vai trò của công ty chứng khoán

Một số chức năng cơ bản của các công ty chứng khoán được xác định như sau:

  • Tạo cơ chế huy động vốn giữa những người có tiền nhàn rỗi tới người sử dụng vốn.
  • Cung cấp cơ chế giá cho các giao dịch.
  • Tạo ra thanh khoản cho chứng khoán
  • Tham gia vào quá trình điều tiết và bình ổn thị trường.

2. Nhiệm vụ của công ty chứng khoán làm gì?

Sau khi đã hiểu rõ công ty chứng khoán là gì, chắc hẳn Nhà đầu tư đang rất thắc mắc vậy cụ thể các công ty chứng khoán làm gì. Cần biết rằng, lĩnh vực chứng khoán bao gồm rất nhiều các hoạt động khác nhau. Bởi vậy, mỗi công ty chứng khoán có thể đảm nhiệm một hoặc một vài hoặc toàn bộ nghiệp vụ. Cụ thể bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh, bảo lãnh, tư vấn đầu tư và các vấn đề tài chính khác.

Nhiệm vụ của công ty chứng khoán là rất lớn đặc biệt là hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán
Nhiệm vụ của công ty chứng khoán là rất lớn đặc biệt là hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán

3. Hoạt động kinh doanh thường có của công ty chứng khoán

Mỗi một công ty chứng khoán đều có khả năng thực hiện một hoặc toàn bộ các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và các vấn đề tài chính khác. Lưu ý công ty chứng khoán chỉ có thể thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán nhập mã người giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng phần mềm robot chứng khoán Dstock, sản phẩm này giúp nâng cao hiệu quả đầu tư chứng khoán, giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi nhuận đầu tư chứng khoán rất cao.

4. Loại hình tổ chức của công ty chứng khoán

Theo Thông tư 210/2012/TT-BTC, công ty chứng khoán sẽ có 2 loại hình doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Phổ biến nhất hiện nay là loại hình công ty cổ phần. Cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu công ty chứng khoán sẽ bao gồm:

a) Công ty chứng khoán thành lập theo hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên phải có tối thiểu hai (02) cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức đáp ứng quy định tại khoản 7 Điều này, trong đó phải có ít nhất một (01) tổ chức là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài theo quy định tại khoản 8 Điều này;

Công ty chứng khoán hoạt động theo công ty cổ phần và công ty TNHH
Công ty chứng khoán hoạt động theo công ty cổ phần và công ty TNHH

b) Công ty chứng khoán thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại khoản 7 Điều này hoặc tổ chức nước ngoài theo quy định tại khoản 8 Điều này;

c) Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài theo quy định tại khoản 8 Điều này sở hữu tối thiểu 30% vốn điều lệ của công ty chứng khoán;

d) Cổ đông, thành viên sở hữu từ 10% trở lên vốn cổ phần hoặc phần vốn góp của một công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó không được góp vốn trên 5% số cổ phần hoặc phần vốn góp của một công ty chứng khoán khác;

đ) Công ty chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam không được góp vốn thành lập công ty chứng khoán khác tại Việt Nam.

5. Chức năng của công ty chứng khoán

Các chức năng cơ bản của các công ty chứng khoán gồm:

  • Thông qua cơ chế phát hành và bảo lãnh phát hành, công ty chứng khoán có thể tạo ra cơ chế huy động vốn linh hoạt giữa người có tiền nhàn rỗi đến người sử dụng vốn. Đồng nghĩa với việc dòng tiền nhàn rỗi sẽ được di chuyển đến nơi cần vốn.
  • Thông qua hoạt động tự doanh hoặc vai trò của nhà tạo lập nên thị trường, công ty chứng khoán góp phần điều tiết và bình ổn thị trường.
  • Tạo ra tính thanh khoản trong chứng khoán. Tính thanh khoản là sự hoán chuyển từ cổ phiếu sở hữu thành tiền mặt và ngược lại theo một cách dễ dàng.
  • Thông qua hệ thống khớp giá và khớp lệnh, công ty cung cấp cơ chế giá cả cho giao dịch.
Một trong những chức năng của công ty chứng khoán là tạo thanh khoản giao dịch
Một trong những chức năng của công ty chứng khoán là tạo thanh khoản giao dịch

6. Vai trò của công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là bộ phận không thể thiếu trên thị trường chứng khoán. Nắm giữ nhiều vai trò rất quan trọng với nhà đầu tư, doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý tài chính, góp phần điều tiết kinh tế thị trường. Cụ thể các vai trò được nhắc đến như sau:

a. Đối với nhà đầu tư chứng khoán

Công ty chứng khoán chính là cầu nối giúp nhà đầu tư có thể tiếp cận và tiến hành giao dịch trên các sàn chứng khoán. Điều này rất dễ hiểu vì theo quy định thì để có thể thực hiện giao dịch, nhà đầu tư bắt buộc phải sở hữu tài khoản chứng khoán được mở tại công ty chứng khoán. Ủy ban chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán sẽ không trực tiếp mở tài khoản cho Nhà đầu tư.

Đặc biệt, với những Nhà đầu tư mới bắt đầu gia nhập thị trường thì công ty chứng khoán lại càng thể hiện tầm quan trọng của mình. Đây là nơi sẽ cung cấp cho Nhà đầu tư tất cả các thông tin hữu ích nhất để Nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán đúng đắn. Ví dụ như các báo cáo phân tích ngành, doanh nghiệp và cả thông tin thị trường…

b. Đối với doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, công ty chứng khoán giữ vai trò trung gian, hỗ trợ quá trình phát hành cổ phiếu của công ty đó trên thị trường. Rồi từ đó, thúc đẩy các hoạt động kêu gọi vốn từ Nhà đầu tư diễn ra thuận lợi và nhanh chóng (Hoạt động Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu).

Vài trò của công ty chứng khoán đối với doanh nghiệp vô cùng quan trọng
Vài trò của công ty chứng khoán đối với doanh nghiệp vô cùng quan trọng

c. Đối với thị trường chứng khoán

Công ty chứng khoán là nhân tố chủ chốt, không thể thiếu của thị trường chứng khoán. Giữ vai trò quan trọng trong tạo lập giá cả và thanh khoản của thị trường. Cụ thể, trên thị trường sơ cấp, các công ty chứng khoán sẽ hỗ trợ phát hành định giá cổ phiếu trước khi chính thức phát hành lần đầu ra thị trường (IPO).

Riêng trên thị trường thứ cấp, vai trò của công ty chứng khoán sẽ là điều tiết thị trường nhờ các hoạt động tự doanh. Điều này vừa giúp tăng thu nhập cho chính tổ chức đó, vừa tạo ra thanh khoản và điều chỉnh nền quá cổ phiếu.

d. Với cơ quan quản lý thị trường.

Vai trò chính của công ty chứng khoán ở đây sẽ là cung cấp các thông tin chính xác về thị trường chứng khoán tới cơ quan quản lý thị trường. Bao gồm thông tin cụ thể về các giao dịch mua và bán đang diễn ra trên thị trường. Ngoài ra, còn có thông tin về trái phiếu, cổ phiếu, nhà đầu tư và các tổ chức phát hành…

Vai trò của công ty chứng khoán với cơ quan quản lý nhà nước vô cùng quan trọng
Vai trò của công ty chứng khoán với cơ quan quản lý nhà nước vô cùng quan trọng

Cơ quan quản lý thị trường sẽ căn cứ vào các thông tin đó để kiểm soát, điều tiết thị thường. Quan trọng hơn, đây chính là nguồn tin quan trọng để các cơ quan quản lý có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng thao túng và làm lũng loạn thị trường chứng khoán nhằm chuộc lợi của một số cá nhân, tổ chức. 

Có thể thấy, công ty chứng khoán là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là cầu nối quan trọng giữa nhà đầu tư và thị trường. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp Nhà đầu tư giải đáp đầy đủ thắc mắc công ty chứng khoán là gì và công ty chứng khoán làm gì.

Nhà đầu tư tham khảo thêm các dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Youtube chứng khoán,…  và hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *