Rút chứng khoán là gì? Cách thực hiện rút cổ phiếu?

Tham gia thị trường đầu tư chứng khoán, ngoài tìm hiểu về các thuật ngữ và khái niệm cơ bản về chứng khoán nhà đầu tư nên quan tâm đến việc Thực hiện rút chứng khoán là gì? và yêu cầu giấy tờ như thế nào? Các luật quy định về rút. Bài viết dưới đây chúng tôi chia sẻ nhà đầu tư tham khảo.

1. Nhà đầu tư sở hữu chứng khoán muốn rút chứng khoán cần hồ sơ gì?

Nhà đầu tư sở hữu chứng khoán cần có một số giấy tờ như sau:

Quy định và theo căn cứ vào khoản 1 điều 14 Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam có ban hành theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 hồ sơ rút chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư sở hữu chứng khoán bao gồm các giấy tờ cụ thể đó là:

  • Đề nghị rút chứng khoán của khách hàng (theo Mẫu 14/LK – tải về). Đối với các trường hợp như nhà đầu tư mở tài khoản tại TVLK có yêu cầu, văn bản ủy quyền thực hiện rút chứng khoán nếu cần
  • Mẫu 15A/LK tải về hoặc 15B/LK – tải về đây là mẫu để ghi danh sách các nhà đầu tư chứng khoán đề nghị rút chứng khoán do TVLK lập (2 bản).
Những Quy định cần biết về rút chứng khoán là gì?
Những Quy định cần biết về rút chứng khoán là gì?

2. Thủ tục rút cổ phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư

Theo căn cứ vào điều 21 thông tư số 119/2020/TT-BTC có quy định và được thực hiện theo yêu cầu các của nhà đầu tư sở hữu chứng khoán cụ thể như sau:

a. Rút theo yêu cầu của khách hàng (nhà đầu tư)

  • Khách hàng chỉ được yêu cầu rút trong phạm vi số lượng chứng khoán sở hữu trên các tài khoản lưu ký chứng khoán, trừ các chứng khoán đó đang bị tạm giữ, phong tỏa và ký quỹ bù trừ.
  • Thành viên lưu ký phải chuyển cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Hồ sơ rút trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của khách hàng.
  • Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm xử lý hồ sơ chứng khoán trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của thành viên lưu ký.
  • Thông tin sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư cần rút thì lưu ký sẽ được ghi nhận vào danh sách của nhà đầu tư sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.
  • Tổ chức phát hành cần có trách nhiệm cấp lại giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán hoặc sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán cho nhà đầu tư sở hữu chứng khoán đã rút trong trường hợp tổ chức phát hành có cấp giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán hoặc số chứng nhận sở hữu chứng khoán.

b. Rút cổ phiếu là do chứng khoán hết hiệu lực lưu hành hoặc rút là do hủy đăng ký chứng khoán tự nguyện được thực hiện theo nguyên tắc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tự động hạch toán giảm số lượng chứng khoán lưu ký trên tài khoản lưu ký chứng khoán của các thành viên lưu ký sau khi tổ chức phát hành hoàn tất các công việc hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Thủ tục rút theo yêu cầu của nhà đầu tư sở hữu chứng khoán
Thủ tục rút theo yêu cầu của nhà đầu tư sở hữu chứng khoán

c. Khi thực hiện việc rút đã lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy chế về hoạt động lưu ký chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Qua những thông tin cơ bản về quy định trên có thể thấy khi nhà đầu tư yêu cầu thực hiện rút thì các thành viên của Lưu ký sẽ cần phải chuyển cho Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hồ sơ rút trong thời hạn là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

Với thời hạn 01 ngày kể tính từ ngày Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhận được hồ sơ hợp lệ của thành viên lưu ký, có trách nhiệm xử lý hồ sơ rút.

Mọi thông tin sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư khi rút lưu ký đều được ghi nhận vào danh sách nhà đầu tư sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

Các tổ chức phát hành cần có trách nhiệm cấp lại những giấy tờ chứng nhận sở hữu chứng khoán hoặc sổ chứng khoán sở hữu chứng khoán cho nhà đầu tư sở hữu chứng khoán đã rút đối với các trường hợp tổ chức phát hành có cấp giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán hoặc sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán.

Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương để được hỗ trợ phần mềm Robot chứng khoán Dstockphần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đây là 2 sản phẩm công cụ hỗ trợ giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi đầu tư và nâng cao hiệu quả lợi nhuận. 

Tải app ứng dụng Robot chứng khoán Dstock đem đến hiệu quả chính xác
Tải app ứng dụng Robot chứng khoán Dstock đem đến hiệu quả chính xác

3. Trách nhiệm của TT Lưu ký chứng khoán khi nhận được hồ sơ yêu cầu rút chứng khoán

Theo căn cứ quy định ở khoản 2 Điều 14 Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo với QĐ 114/QĐ – VSD- năm 2021, công việc cần làm của Trung Tâm Lưu Ký khi nhận dược hồ sơ rút theo yêu cầu của nhà đầu cần như sau:

Rút theo yêu cầu của nhà đầu tư sở hữu chứng khoán cần thực hiện đầy đủ hồ sơ:

  • Xác nhận thông tin nhà đầu tư sở hữu rút lưu ký bằng văn bản (Mẫu 16/LK của Quy chế này) gửi cho TCPH đồng thời gửi cho nhà đầu tư thông qua TVTK nơi mở tài khoản và cho chính TVLK liên quan.
  • Xác nhận rút lưu ký gửi TVLK đồng thời hạch toán rút lưu ký trên tài khoản lưu ký của TVTK liên quan và ghi nhận thông tin sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư đề nghị rút lưu ký vào Danh sách người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký. Ngày hiệu lực rút chứng khoán lưu ký được VSD xác nhận trên Danh sách nhà đầu tư sở hữu chứng khoán đề nghị rút chứng khoán do TVLK gửi VSD.

Khi nhận được hồ sơ yêu cầu rút theo yêu cầu của nhà đầu tư thì Trung tâm Lưu ký chứng khoán xác nhận thông tin người sở hữu rút chứng khoán lưu ký bằng văn bản gửi cho tổ chức phát hành và gửi cho các nhà đầu tư thông qua thành viên lưu ký nơi mở tài khoản và cho chính thành viên lưu ký liên quan.

Trách nhiệm của TT Lưu ký chứng khoán khi nhận được hồ sơ yêu cầu rút chứng khoán
Trách nhiệm của TT Lưu ký chứng khoán khi nhận được hồ sơ yêu cầu rút chứng khoán

Xác nhận rút lưu ký gửi thành viên lưu ký đồng thời hạch toán rút lưu ký trên tài khoản lưu ký của thành viên lưu ký liên quan và ghi nhận thông tin sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư rồi đề nghị rút lưu ký vào Danh sách nhà đầu tư sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

Bài viết trên là những chi tiết rút chứng khoán, các yêu cầu giấy tờ, thủ tục rút chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư sở hữu chứng khoán. Hy vọng với những thông tin chi tiết này giúp nhà đầu tư hiểu hơn về các thủ tục và trách nhiệm của trung tâm lưu ký chứng khi nhận hồ sơ.

Nhà đầu tư tham khảo thêm một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Youtube chứng khoán, Robot chứng khoán,… Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *